Polityka Prywatności

Polityka prywatności euroPiM daje Ci pewność, że zostawiając swoje dane, Twoje dane osobowe jak i adres e-mailowy pozostaną do naszej wyłącznej dyspozycji. euroPiM nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie przekazuje list adresowych i danych klientów innym osobom, firmom czy organizacjom.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie zamawiaj u nas usług, czy materiałów online.

Dane Osobowe

Dane, o które jesteś proszony, to w większości przypadków imię, adres e-mail, telefon.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do kontaktu z Tobą lub dokonania dla Ciebie usługi.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Akceptacja Polityki Prywatności jest wyrażeniem zgodny na zaprenumerowanie newslettera euroPiM  i wymaga podania w formularzu swojego imienia, adresu e-mail i numeru telefonu. Pola te są obowiązkowe. I tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą Dz.U. z 2016r. poz. 195 przez euroPiM Piotr Kłusek z siedzibą 33-150 Wola Rzędzińska 114A, w celach marketingowych.

Zostałem/am poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzupełnień, korekt, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez euroPiM wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. W przypadku płatności za pomocą tPaycom. W tym przypadku tylko systemy tPay znają i są odpowiedzialne za dane podane w ich formularzach.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i publikacjach należących do euroPiM.

euroPiM Piotr Kłusek

33-150 Wola Rzędzińska 114A

RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Kłusek prowadzący działalność gospodarczą euroPiM Piotr Kłusek, 33-150 Wola Rzędzińska 114A, NIP 8732881180.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail kontakt@europim.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
  • wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
  • dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO lub zgodzie art.6 ust.1 lit a RODO,
  • statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.

Cel D. Do momentu zakończenia współpracy lub odwołania zgody.

Cel E.  Do czasu zakończenia relacji biznesowej.

Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody (Cel D) oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.